تعرفه های سئو

تعرفه های سئو

 • استاندارد

  میلیون تومان 1/5
  • یافتن کلمات کلیدی
  • افزایش رتبه در کلمات کلیدی
  • آنالیز یو آر ال ها
  • چک کردن لینک های نامعتبر
  • آنالیز بک لینک ها
  • آنالیز ساختار وب سایت
  • آنالیز رقبا
  • آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
  • آنالیز محتوای تکراری
  • رفع خطاهای ۴۰۴
  • چک کردن ریدایرکت ها
  • بهینه سازی سرعت سایت
  • بهینه سازی کد ها
  • بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
  • بهینه سازی robots.txt
  • ساخت صفحه جدید (در صورت نیاز)
   تا ۵ صفحه
  • بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
  • بهینه سازی عنوان صفحه تا ۲۰ صفحه
  • بررسی یو آر ال ها
  • بهینه سازی تگ های هدر
  • ساختن صفحه ۴۰۴ سفارشی
  • بهینه سازی متن جایگزین تصویر
  • بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
  • بهینه سازی متا تگ ها
  • بهینه سازی عنوان صفحه
  • دوباره نویسی یو آر ال ها
  • بررسی یو آر ال ها