تعرفه های تولید محتوا

تعرفه های تولید محتوا

 • استاندارد

  میلیون تومان 9/5 بدون ویدیو موشن ۱/۳۰۰
  • تولید محتوا تلگرام
   ۱۵ مطلب در ماه
  • تولید محتوا اینستاگرام
   ۱۵ مطلب در ماه
  • تولید محتوا سایت
   ۱۰ مطلب در ماه
  • تولید محتوا فیسبوک
   ۱۵ مطلب در ماه
  • تولید محتوا اینفو گرافیک
   ۱ عدد در ماه
  • تولید محتوا ویدیو موشن
   ۳۰ ثانیه
  • تولید محتوا پاد کست
   ۱ دقیقه