طراحی لوگو

نمونه طراحی لوگو شماره ۲
بدون نظر طراحی لوگو, گرافیک
لوگو یک نشانه‌ی گرافیکی است که می‌تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از این‌ها طراحی شود. این نشانه گرافیکی به وسیله شرکت‌های تجاری، تولیدی و صنعتی و هم‌چنین کسب وکارهای کوچک استفاده می‌شود تا از این طریق نوع خدمات اهداف و محصولشان را سریع‌تر به مخاطب معرفی ...
ادامه مطلب
نمونه طراحی لوگو شماره ۱نمونه طراحی لوگو شماره ۱نمونه طراحی لوگو شماره ۱
نمونه طراحی لوگو شماره ۱
بدون نظر طراحی لوگو, گرافیک
لوگو یک نشانه‌ی گرافیکی است که می‌تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از این‌ها طراحی شود. این نشانه گرافیکی به وسیله شرکت‌های تجاری، تولیدی و صنعتی و هم‌چنین کسب وکارهای کوچک استفاده می‌شود تا از این طریق نوع خدمات اهداف و محصولشان را سریع‌تر به مخاطب معرفی ...
ادامه مطلب