طرح توجیهی

نمونه پروژه طرح توجیهی پرورش زالو
بدون نظر طرح توجیهی, مطالب و تولید محتوا
معرّفی زالو زالوها نرم تنانی تک‌جنسی و عمدتا آبزی هستند که همگی زندگی انگلی دارند. از بین۶۵۰ گونه شناسایی شده، تنها ۵۰ نوع از آنها از خون پستانداران تغذیه می‌کند که زالوی پزشکی (medical leech) معروفترین آنهاست. این نوع زالوها که رنگ سبز زیتونی تا سبز لجنی و نوارهایی ...
ادامه مطلب
نمونه پروژه طرح توجیهی پوشاک
بدون نظر طرح توجیهی, مطالب و تولید محتوا
 
  1. خلاصه ای خلاصه
ایجاد یه کارگاه کوچک تولیدی مانتو زنانه برای پوشش دادن به ۶ کارمند و پرسنل مورد نیاز. در شرح جمله بالا به زمین مورد نیاز و تجهیزات،هزینه مواد اولیه ،مواد خام،حقوق پرسنل در ادامه توضیح داده خواهد شد.
  1. تجزیه و تحلیل وضعیت
صنعت پوشاک با ۴۲۳ میلیارد ...
ادامه مطلب