طراحی پلان

نمونه طراحی پلان ترمینالنمونه طراحی پلان ترمینالنمونه طراحی پلان ترمینالنمونه طراحی پلان ترمینال
نمونه طراحی پلان ترمینال
بدون نظر طراحی پلان, معماری

توضیحات پروژه

پلان معماری(به انگلیسی: Architectural plan)، نقشه ای است که معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده‌های فنی، جزئیات و … می‌شود.

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
نمونه طراحی پلان دانشکده معمارینمونه طراحی پلان دانشکده معمارینمونه طراحی پلان دانشکده معمارینمونه طراحی پلان دانشکده معمارینمونه طراحی پلان دانشکده معمارینمونه طراحی پلان دانشکده معمارینمونه طراحی پلان دانشکده معماری
نمونه طراحی پلان دانشکده معماری
بدون نظر طراحی پلان, معماری

توضیحات پروژه

پلان معماری(به انگلیسی: Architectural plan)، نقشه ای است که معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده‌های فنی، جزئیات و … می‌شود.

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
نمونه طراحی پلان بیمارستاننمونه طراحی پلان بیمارستان
نمونه طراحی پلان بیمارستان
بدون نظر طراحی پلان, معماری

توضیحات پروژه

پلان معماری(به انگلیسی: Architectural plan)، نقشه ای است که معمار آن را طراحی کرده و بنا به نوع آن، شامل اطلاعاتی چون طرح بنا، مشخصات و داده‌های فنی، جزئیات و … می‌شود.

پروژه های مرتبط :

ادامه مطلب
نمونه طراحی پلان دستی ویلانمونه طراحی پلان دستی ویلانمونه طراحی پلان دستی ویلانمونه طراحی پلان دستی ویلانمونه طراحی پلان دستی ویلانمونه طراحی پلان دستی ویلانمونه طراحی پلان دستی ویلا
نمونه طراحی پلان دستی ویلا
بدون نظر طراحی پلان, معماری

توضیحات پروژه

پلان دستی با راپید

پلان، نقشه ای است که دیدی از بالا به فضایی که قصد طراحی آن را داریم به ما می دهد و باعث می شود بتوانیم با داشتن ابعاد صحیح و اطلاع داشتن از محل قرارگیری در ها و پنجره ها و اثاثیه، طراحی مناسب تری ...
ادامه مطلب