آنالیز و ساخت ماکت

نمونه ماکت ترمینال طرح ۴ معماری با چوب بالسانمونه ماکت ترمینال طرح ۴ معماری با چوب بالسانمونه ماکت ترمینال طرح ۴ معماری با چوب بالسا
نمونه ماکت ترمینال طرح ۴ معماری با چوب بالسا
بدون نظر آنالیز و ساخت ماکت, معماری

توضیحات پروژه

ساخت ماکت:
ماکت های معماری ماکت های معماری مدل های فیزیکی ارائه دهنده پروژه های معماری هستند که به منظور ارائه مفاهیم پروژه به متخصصین و یا ارائه آن به کارفرما و عموم  به روشی ساده وقابل فهم باشند ساخته میشوند. ماکت های معماری ابزاری است که ...
ادامه مطلب