ﺟﻴﮓ و ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ(قید و بند)

طراحی و مدل سازی گیره رو میزیطراحی و مدل سازی گیره رو میزیطراحی و مدل سازی گیره رو میزیطراحی و مدل سازی گیره رو میزی
طراحی و مدل سازی گیره رو میزی
بدون نظر ﺟﻴﮓ و ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ(قید و بند), طراحی پروژه های مکانیک, طراحی مکانیزم ها
طراحی قید وبند ها:
مقدمه :
تقاضای جهانی برای کالاهای ساخته شده با سرعت مبهوت کننده ای رو به افزایش است.صنایع تولیدی نیز با روشهای جدید و گوناگون به این تقاضا پاسخ میدهند.از زمان ظهور تدریجی کنترل عددی و تولید به کمک کامپیوتر تا رسیدن ...
ادامه مطلب
طراحی و مدل سازی جیک سوراخکاریطراحی و مدل سازی جیک سوراخکاریطراحی و مدل سازی جیک سوراخکاری
طراحی و مدل سازی جیک سوراخکاری
بدون نظر ﺟﻴﮓ و ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ(قید و بند), طراحی پروژه های مکانیک
قید یا جیگ (به انگلیسی: jig) به معنای هدایت‌کننده بوده و برای هدایت و مهار ابزار و همچنین قطعه کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیدها محکم به میز کار بسته می‌شوند تا در حین عملیات جابجا نشوند. قید (Jig) ابزارها را در مسیر خاص حرکت می‌دهد. همچنین راهنما ممکن است ابزار را در حین ...
ادامه مطلب