اسکیس صنعتی

نمونه راندو طراحی صنعتینمونه راندو طراحی صنعتینمونه راندو طراحی صنعتی
نمونه راندو طراحی صنعتی
بدون نظر اسکیس صنعتی, طراحی پروژه های مکانیک, طراحی صنعتی
راندو ( Render ) عبارت است از ارائه محصول نهایی به صورتی که بتوان با استفاده از راندو کردن به برقراری ارتباط بین مخاطب و طرح مورد نظر پرداخت . قرار دادن فیگور های انسانی و درختان متناسب با فضا و سایه افکنی و نور پردازی در راندو کردن ...
ادامه مطلب