توضیحات پروژه

معرّفی زالو

زالوها نرم تنانی تک‌جنسی و عمدتا آبزی هستند که همگی زندگی انگلی دارند. از بین۶۵۰ گونه شناسایی شده، تنها ۵۰ نوع از آنها از خون پستانداران تغذیه می‌کند که زالوی پزشکی (medical leech) معروفترین آنهاست. این نوع زالوها که رنگ سبز زیتونی تا سبز لجنی و نوارهایی تیره در سطح پشتی خود دارند؛ پس از صید، مدتی در آب های صاف و تمیز نگهداری می شوند تا هر گونه آلودگی احتمالی آنها رفع شود و سپس برای مقاصد طبّی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱- صنعت پرورش زالو

 

همواره یکی از موضوع‌های مهم در بخش اقتصادی یک کشور، توجه به ظرفیت‌های سرزمینی آن است. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای واقع در اروپای غربی و آمریکا، توانسته‌اند از این مقوله نهایت استفاده را برده و میزان بهره‌وری اقتصادی خود را افزایش دهند.

  • سادگی در متن
  • گویایی
  • جذابیت
  • انتخاب کادر مناسب
  • ترکیب بندی
  • ترکیب بندی
  • هماهنگی بین عناصر
  • خلاقیت درطراحی پوستر
  • خوانایی در نوشتار
  • اجرای مناسب
  • حروف گذاری مناسب تیترهای فرعی و اصلی(Layout):
 • نمودار کیفی پروژه

  خوانایی 90%
  به روز بودن مطلب 95%
  جذابیت 85%